The Voice Vietnam – My Life MV


Music Video “Cuô?c sô?ng tôi”
Featuring Thái Trinh, Bùi Anh Tu?n & Tiêu Châu Nh? Qu?nh.

Production House: Neo Production
Producer: Tung Bui
DOP: Nguy?n Ng?c C??ng
Director: Fel Rodolfo

Post Production: Digipost
Post Producer: Nhu Doan
Editor: Tai Nguyen
Colour Grade: Cyrel Reyes
Compositor: Josel De La Cruz, Dung Phan

Sponsored by Samsung